תקן אירופאי ותקן גרמני

תקן אירופאי ותקן גרמני

תקן אירופאי ותקן גרמני

בתאריך ה- 1.1.19 אישרה ועדת העבודה והרווחה את תקנות הפיגומים החדשות המחייבות שימוש בפיגום בתקן אירופי, זאת במטרה למגר תאונות הנגרמות מנפילה בגובה וליצור סביבת עבודה בטוחה יותר באתרי הבנייה.

התקנות החדשות קובעות את חובת השימוש בפיגומים אשר עומדים בהוראות התקן הישראלי לפיגומים ושאומצו מתוך התקן האירופאי המחייב.

התקן האירופאי לפיגומים (EN12810) תקף במדינות האיחוד האירופי ומונה בתוכו מכלול כללים, הוראות ומבדקים שכל פיגום נדרש לעמוד בהם כתנאי לקבלת אישור להתקנה ושימוש.

תקן זה חולש על כול ההיבטים האפשריים הנוגעים למבנה הפיגום וללא הותרת פרצה שאיננה מטופלת, לרבות התייחסות לחומר המשמש לייצור הפיגום, עובי דופנות הרכיבים למיניהם ותרחישי סיכון בהם נדרש הפיגום לעמוד, מה שמבטיח הקניית בטיחות ברמה הגבוהה ביותר.

חלק מדרישות והוראות התקן הנן כלליות ומתייחסות לכלל סוגי הפיגומים, בעוד אחרות הנן פרטניות ונוגעות לסוגים ספציפיים של פיגומים.

רשימת הדרישות נוגעת, בין היתר, למאפייני החוזק המבני של הפיגום ועמידותו המלאה לכל אורך תקופת השימוש בו, ליציבות ועמידה גם בעומסי קיצון רגעיים, לעיגון משטחי הדריכה באופן המונע לחלוטין כל אפשרות

להתרוממותם, התקערותם או השתחררותם ממקומם וכן הלאה.

מטבע הדברים עלויות ההשכרה והרכישה של פיגומים בתקן האירופאי גבוהות ב- 30% עד 50% מהפיגומים הסטנדרטיים, אך במבחן הזמן הם חסכוניים ובטוחים הרבה יותר.